Saturday, January 29, 2011

oH!!!~ ''SaYa TeWaS LaGi!!!~'' (T_____T)

oK2!~ JaNGaN FiKiR BuKaN2 SeBaB SaYa TaHu aPa YaNG BeRMaiN KaT FiKiRaN KoRaNG... MeSTi KoRaNG FiKiR SaYa TeLaH TeWaS DaLaM MaiNaN DuNiaWi a.K.a C.I.N.T.A... BeTuL TaK? ReLaX2... MaCaM MaNa SaYa NaK TeWaS DaLaM CiNTa KaLau SaYa TiDaK BeRCiNTa? HeHe!~ TaPi KaN, SePaNJaNG SaYa HiDuP KaT MuKa BuMi Ni,iaiTu SaMPai HaRi iNi, DaH BeBeRaPa KaLi SaYa TeWaS DaLaM BeRCiNTa BaK TeRSuNGKuR MaCaM NaNGKa BuSuK Di MaNa KeBuSuKaN NaNGKa iTu TaK DaPaT DiTaNDiNGi oLeH KeBuSuKaN BuaH CeMPeDaK Di LuaR PaGaR!~ iBaRaT 'SuDaH JaTuH DiTiMPa TaNGGa, aNaK KeRa Di HuTaN MaTi TeRJaTuH DaRi PoKoK'!~ eRR!~ aPa La YaNG SaYa MeRePeK Ni??? HaHa!~

TaPi MeMaNG eNTRY Ni SaYa NaK CeRiTa PaSaL TeWaS DaLaM BeRCiNTa... DaN SaYa aKaN BeRiKaN BeBeRaPa TiPS uNTuK MeLaLui FaSa iTu... BiaSaLaH DaLaM BeRCiNTa, aDa PaSaNG DaN SuRuTNYa... BuKaN Je HuBuNGaN PaSaNGaN KeKaSiH YaNG BiSa TeRSuNGKuR Di TeNGaH JaLaN, TaPi MaHLiGai YaNG DiBiNa oLeH PaSaNGaN SuaMi iSTeRi PuN BiSa MeNGaLaMi KeHaNCuRaN... BaK KaTa ZaMaNi SLaM, "Ku SaNGKaKaN PaNaS BeRPaNJaNGaN, RuPaNYa GeRiMiS, RuPaNYa GeRiMiS MeNGuNDaNG, DaLaM TaK SeDaR, Ku KeBaSaHaN... PeRNaH JuGa Kau PiNTa PeRPiSaHaN, aKu SaNGKaKaN iTu HaNYaLaH  GuRauaN, NYaTa Kau SeRiuS DaLaM SeNYuMaN...". (BoLeH KLiK Di SiNi uNTuK DeNGaR LaGu 'GeRiMiS MeNGUNDaNG' iN FuLL VeRSioN ---> SLaM - GeRiMiS MeNGuNDaNG). KaN BaGuS KaLau SeTiaP 'JaLaN BuNTu' DaLaM PeRCiNTaaN Tu MeNeMui JaLaN KeBaHaGiaaN Di PeNGaKHiRaNNYa, BaK KaTa ZaMaNi SLaM LaGi, "aKu FiKiRKaN MeNDuNG BeRTeRuSaN, TaPi KiNi MeNTaRi MuNCuL LaGi, Ku RaSa KeMBaLi KeHaNGaTaN...". (BoLeH KLiK Di SiNi ---> SLaM - MeNTaRi MuNCuL LaGi). SaYa RaSaKaN, SLaM MeMaNG SuKa BuaT LaGu YaNG MeMPuNYai uNSuR2 aLaM La... HuHu!~

BaGi YaNG PeRNaH (LeT BYGoNe Be BYGoNe) aTau SeDaNG (BaNYaK2KaN BeRSaBaR Ye) aTau aKaN (MiNTa DiJauHKaN La) BeRDePaN DeNGaN DeTiK SuKaR Ni, MeManG TeRaSa PeRiT TaTKaLa CiNTa YaNG DiSeMai KeCuNDaNG Di TeNGaH JaLaN, iBaRaT 'MaTi KaTaK' Di TeNGaH JaLaNRaYa SeBaB BaWa MoToR LaJu2 KoNoN2 NaK TuNJuK HeBaT KaT PeNGGuNa JaLaNRaYa YaNG LaiN!~ "NaDiaH MeLeNCoNG LaGi...". HeHe!~ oK2... CiNTa YaNG PuTuS Di TeNGaH JaLaN Ni BoLeH Di iBaRaTKaN SePeRTi 'Ku SaNGKa PaNaS HiNGGa Ke PeTaNG, RuPaNYa HuJaN Di TeNGaH HaRi'... JiKa KoRaNG SeDaNG MeLaLui DeTiK2 YaNG TaK BeST Ni, Di SiNi SaYa NaK BeRiKaN TiPS uNTuK MeNGaTaSi RaSa KeCeWa aPaBiLa CiNTa YaNG DiJaLiN TiDaK KeSaMPaiaN, iBaRaT KiTa CuBa MeNGGaPai BiNTaNG Di LaNGiT TaPi TaK PeRNaH KeSaMPaiaN SeBaB BiNTaNG Tu TiNGGi SaNGaT... TaPi KaLau NaiK RoKeT, MaY Be BoLeH KoT!~ HeHe!~TiPS MeNGaTaSI KeKeCeWaaN :
  • KeLuaR DeNGaN KaWaN2 uNTuK MeMBuaTKaN DiRi aNDa SiBuK... TaPi MaKe SuRe aNDa MeMPuNYai DuiT YaNG BaNYaK, TeRuTaMaNYa BaGi KauM HaWa SeBaB CoNFiRM2 LaH KoRaNG aKaN MeMBeLi-BeLaH!~ aDa oRaNG CaKaP, SHoPPiNG aDaLaH TeRaPi YanG SaNGaT BaGuS!!!~ oRaNG YaNG CaKaP, oK....
  • TeNaNGKaN FiKiRaN KoRaNG Di LoKaSi YaNG BuaTKaN KoRaNG RaSa TeNaNG... NaK SaYa SuGGeST TaK? aPa KaTa KoRaNG PeRGi Ke PaNTai, iNSYaALLAH KoRaNG aKaN RaSa TeNaNG KaT SaNa BiLa SaNG BaYu MeM-BeLai2 PiPi KoRaNG SaMBiL KoRaNG MeNDeNGaR DeRuaN oMBaK... TaPi JaNGaN PeRGi MaSa MuSiM TeNGKuJuH Ye SeBaB BaHaYa... TaKuT KoRaNG HaNYuT DiTeLaN oMBaK MaCaM KoraNG SeDaNG HaNYuT DiBuaI PeRaSaaN KeTiKa iTu... 
  • KoRaNG BoLeH MeNaMBaH KeNaLaN MeLaLui LaMaN2 WeB SoSiaL...DeNGaN MeNaMBaH KeNaLaN, KoRaNG BoLeH MeLuPaKaN SeDiKiT KeSeDiHaN YaNG KoRaNG aLaMi Tu DeNGaN BeR-TuKaR2  MiNaT DeNGaN KeNaLaN BaRu Tu... TaPi KaLau KoRaNG MeMPuNYai MiNaT YaNG SaMa DeNGaN KeNaLaN BaRu Tu, LaGi BaGuS!~ SeNaNG KoRaNG NaK BuaT aKTiViTi BeRSaMa... BuT, MaKe SuRe JaNGaN SaMPai TeRPeDaYa HiNGGa TeRGaDai BoDY aTau WaNG RiNGGiT!~
  • BuaT BLoG (!) MaCaM SaYa!~ HeHe!~ SeRoNoK Tau Be-BLoGGiNG Ni... DeNGaN BLoG, KoRaNG DaPaT LuaHKaN aPa YaNG BeRMaiN (SePeRTi BeRMaiN DRuM) aTau BeRSaRaNG (SePeRTi SaRaNG TeBuaN) DaLaM MiNDa, HaTi, JiWa, FiKRaN, oTaK, DiRi, DaN SeGaLa oRGaN2 YaNG aDa DaLaM BaDaN KoRaNG Tu... SeRiuS!~ BaK KaTa DaViD TaiKo DaLaM MeMPRoMoSiKaN FiLeM BaRu BeLiau YaNG BeRTaJuK 'JaLaN2 JuMPa HaNTu', "TaLaK TiPu PuNYa Maa"...
  • BaCa aL-QuRaN!~ iNi TeRaPi YaNG PaLiNG BeRKeSaN BuaT MaSa iNi... SeRiuS!~ SaYa TaK TiPu SeBaB SaYa MeGGuNaPaKai CaRa iNi BiLa DiRuNDuNG KeKeCeWaaN... TaPi JaNGaNLaH BaCa BiLa KoRaNG DaLaM KeaDaaN DuKa Je... MaKe SuRe KoRaNG BaCa SeTiaP HaRi, iNSYaALLAH KeTeNaNGaN JiWa Tu KoRaNG aKaN DaPaT, 'SeTeNaNG aiR Di KaLi' DaN 'SuNGai YaNG TeNaNG JaNGaN Di SaNGKa TaK aDa BuaYa DaRaT YaNG LaHaNaT'!~...
  • DeKaTKaN DiRi DeNGaN ALLAH SWT DeNGaN MeLaKuKaN SoLaT2 SuNaT... aNTaRa SoLaT2 SuNaT YaNG KoraNG BoLeH BuaT, SoLaT SuNaT HaJaT, SoLaT SuNaT iSTiKHaRaH, DaN SoLaT SuNaT TauBaT... TaPi KaLau NaK LeBiH BeRKaT, aPa KaTa KoRaNG BuaT QiaMULLaiL... oH, TeNaNGNYa HaTi TaTKaLa MeLaKuKaN QiaMuLLaiL... SeRiuS!~ CuBaLaH BuaT...
  • BeRFiKiRaN PoSiTiF TeRHaDaP aPa YaNG BeRLaKu... Ya, SeMeMaNGNYa iNi SaNGaT PeRLu... JaNGaN FiKiR KeNaPa ALLAH DuGa KoRaNG SeBeGiNi HeBaT DaN JaNGaN MeRaTaPiNYa, TaPi FiKiRLaH SeCaRa PoSiTiF BaHaWa ALLAH iNGiN KoRaNG JuMPa DeNGaN YaNG LeBiH BeTTeR DaRi eX2 KoRaNG Tu... KoRaNG TaHu TaK YaNG ALLAH SaYaNGKaN KoRaNG??? SeBaB Tu Dia TaKDiRKaN  KoRaNG PuTuS DeNGaN eX KoRaNG Tu SuPaYa KoRaNG aKaN JuMPa YaNG LeBiH BaiK DaN SeSuai DeNGaN KoraNG... "Di SeBaLiK HuJaN LeBaT YaNG TuRuN Tu, ALLAH BeRiKaN PeLaNGi YaNG iNDaH uNTuK KiTa TaTaPi"...
  • BaCa TiPS aTau CaRa2 uNTuK MeNGaTaSi KeKeCeWaaN DaN MeNGuBaT LuKa... KoRaNG BoLeH BuaT Cara Ni DeNGaN MeNCaRi BuKu2 MoTiVaSi (BuKan MeNCuRi Ye) Di KeDai2 BuKu... Ni PuN MeRuPaKaN SaLaH SaTu CaRa YaNG SaYa LaKuKaN... SaYa SuKa BaCa BuKu2 MoTiVaSi PaSaL PeRCiNTaaN, TaK PuN SaYa SeaRCH Je KaT iNTeRNeT... 
SaYa NaK BeRiKaN KaTa2 YaNG MuNGKiN BoLeH MeNGuBaT LuKa PaRaH aTi JiWa KoSoNG KoRaNG Tu... "BaGuS PuTuS CiNTa SeKaRaNG DaRi KoRanG BeRCeRai BeRai eSoK LuSa... iNi MeNuNJuKKaN KoRaNG BuKaNLaH YaNG TeRBaiK uNTuKNYa... DaN KoRaNG HeNDaKLaH BeRSYuKuR SeBaB DiBeRi PeTuNJuK aWaL''... PeRKaRa Ni MeMaNG PeRiT uNTUK DiTeLaN, TaPi PeRKaRa iNi MeNJaDiKaN KoRaNG HaMBa-NYA YaNG SaBaR DaN TaBaH... MoGa KiTa TeRGoLoNG Di KaLaNGaN HaMBa2-NYA YaNG DiBeRKaTi... (^_____^)VP/S : MaRiLaH MeNCaRi PaSaNGaN YaNG BaRu!!!~ PeaCe!~ ;)

2 comments:

bro a'maL said... [Reply]

....(geleng geleng kepala tapi tersenyum)...

SiS NaD said... [Reply]

KNaPe Pai GeleNG KPaLe??? :s