Wednesday, January 26, 2011

oH!!!~ SaKiTNYa HaTi!!!~

HaRi Ni, MaCaM aDa PeRKaRa YaNG MeMBuaTKaN SaYa SaKiT HaTi YaNG aMaT!~ MaCaM HaNJeNG!!!~ eRK!~ MeSTi KoRaNG TaK PeRCaYa KaN GaDiS CaNTiK LaGi GoJeS SeRTa BaiK HaTi MeNGeLuaRKaN PeRKaTaaN iTu DeNGaN JaRi JeMaRiNYa... HaHa!~ aLaHai... TaPi SeRiuS, SaYa SaKiT HaTi!~ MaCaM LaGu 'MuSNaH' BY 'aNDRa aND THe BaCKBoNe' Tu... MaCaM PeRaSaaN aNDRa MaSa NYaNYi LaGu Tu, NYaNYi DeNGaN SePeNuH HaTi DaN PeNuH DeNGaN KemaRaHaN!~ BeGiTuLaH YaNG SaYa RaSa... "NaDiaH, SToP LaH... DoRaNG TaKNaK TeNGoK aWaK MeMBeBeL...". 'TWiN' SaYa Ni SuKa MeNYiBuK Tau!~ TaK BoLeH KaLau SaYa NaK BeRCeLoTeH SiKiT, aDa Je NaK TeGuR!~ oK La... NaK CeRiTa KeNaPa SaYa SaKiT HaTi...

HaRi Ni, MaCaM eNTRY YaNG DaPaT KoRaNG BaCa SeBeLuM eNTRY Ni, SaYa DaN CiK NuRuL TeLaH PeRGi Ke PLaZa aNGSaNa SeBaB NaK TeNGoK PaMeRaN PeNGaNTiN... SaMBiL2 Tu KaMi CuCi MaTa DeNGaN MeLiHaT KeiNDaHaN WaJaH JeJaKa2 HaNDSoMe LaGi MaCHo YaNG aDa KaT SiTu... (eH!~ CiK NuRuL TaK TeRLiBaT, SaYa SoWaNG Je!~ NaNTi TaK PaSaL2 CiK NuRuL GaDuH PuLaK NGaN iNCHiK HaLiM Dia...). SaYa SoRaNG Je YaNG CuCi MaTa KePaDa PeRKaRa2 iNDaH Tu SeBaB CiK NuRuL CuCi MaTa PaDa PaMeRaN PeNGaNTiN Tu... DaH PuaS KaMi PuaSKaN HaTi MaSiNG2 DeNGaN MeNCuCi MaTa, KaMi PuN MeNuJu Ke McD uNTuK MaKaN PRoSPeRiTY BuRGeR...YuMMY!!!~ LePaS Tu KaMi CuCi MaTa Di GuLaTi'S SiLK HouSe DaN KaMDaR... CiK NuRuL NaK SuRVeY BaJu uNTuK MaJLiS PeRNiKaHaN Dia... SaYa PuN SuRVeY2 SeKaLi, MaNaLaH TaHu JoDoH SaYa aKaN TiBa TaK LaMa LaGi... WaH!!!~ HaHa!~ oK2... SToP TaLKiNG NoNSeNSe!~ THeN, SaYa ReQueST KaT CiK NuRuL uNTuK PeRGi Ke 'BaDaN' (SeBuaH KeDai BuKu YaNG PoPuLaR Di PLaZa aNGSaNa) SeBaB SaYa PuNYa NaWaiTu MeMaNG NaK CaRi KoMiK KaRYa ZiNT... SaYa SuKa DeNGaN KaRYa ZiNT DaN BeRHaJaT NaK KuMPuL SeMua KaRYa2 aGuNG BeLiau... iTu JaNJi SaYa!~ :D MeSTi aDa YaNG TaK KeNaL DeNGaN ZiNT KaN? BeLiau Ni MeRuPaKaN SaLaH SeoRaNG PeNG'KoMiK' YaNG TeRKeMuKa Di MaLaYSia DaN BeRaDa Di BaWaH NauNGaN GeMPaKSTaRZ... KaRYa PoPuLaR BeLiau aDaLaH SiRi2 'uNDeR 18'... CuBa TRY TeST BaCa KoMiK BeLiau La, CoNFiRM KoRaNG aKan TeRPiKaT... oK, SaYa DaH MaSuK KePaDa SeSi MeMPeRKeNaLKaN ZiNT PaDa KoRaNG... (-_-") oK2... KeMBaLi KePaDa CeRiTa SeBeNaR KeNaPa SaYa SaKiT HaTi... SaYa DeNGaN PeNuH SeMaNGaT YanG BeR-KoBaR2 PuN MeLaNGKaH MaSuK Ke KeDai Tu DaN TeRuS MeNuJu Ke BaHaGiaN KoMiK... KaT BaHaGiaN Tu aDa 2 oRaNG LeLaKi... DaN SaYa TaKNaK CeRiTa PaSaL LeLaKi2 iTu... DaH SaMPai KaT BaHaGiaN Tu, SaYa TeRuS MeNCaRi KoMiK KaRYa ZiNT... TaPi YaNG SaYa JuMPa HaNYaLaH 2 SaHaJa!!!~ iNi SaNGaT MeNGHaMPaKaN SaYa (!) SeBaB SaYa BaYaNGKaN YaNG KoMiK KaRYa ZiNT BeR-LaMBaK2 KaT SiTu, MaCaM YaNG SaYa LiHaT Di KeDai BuKu MPH Di JuSCo TaMaN uNiVeRSiTi... YaNG aDa CuMa 'uNDeR 18 FeaRLeSS' DaN 'RHaPSoDY 18', TaPi 'RHaPSoDY 18' CuMa aDa SaTu DaN iTuPuN PLaSTiKNYa DaH TaK aDa!~ SeRiuS SaYa RaSa NaK MeNJeRiT KaT SiTu!~ DeNGaN PeRaSaaN HaMPa, SaYa aMBiL 'uNDeR 18 FeaRLeSS' DaN MeNuJu Ke aRaH CiK NuRuL YaNG BeRaDa Di BaHaGiaN NoVeL... SaYa  MeMBuaT LuaHaN PeRaSaaN PaDa CiK NuRuL... :( DaH BuaT BaYaRaN, KaMi PuN BLaH DaRi KeDai TeRSeBuT!~

 iNiLaH Dia MR. ZiNT... :)

iTu BaRu SaTu PeRKaRa... Ni PuLaK PeRkaRa KeDua YaNG MeMBuaTKaN SaYa SaKiT HaTi... TeNGaH SYoK2 SaYa MeMBaCa NeWSPaPeR HaRi Ni (DaLaM PuKuL 7 MaLaM MaCaM Tu), TiBa2 TeLiNGa SaYa MeNaNGKaP SaTu BuNYi YaNG DaTaNGNYa DaRi PeMBeSaR SuaRa DaN SaYa TaHu iTu aDaLaH PeNGuMuMaN DaRi JaBaTan KeSiHaTaN DaRi VaN DoRaNG... DoRaNG NaK BuaT FoGGiNG... BaGi YaNG TaK TaHu aPa iTu FoGGiNG, FoGGiNG Ni MeRuPaKaN SeMBuRaN aSaP YaNG DiLaKuKaN uNTuK MeNGHaLu HanTu2 DaN SYaiTaN LaHaNaT!~ HaHa!~ BuKaN2, FoGGiNG BeRTuJuaN uNTuK MeMBaNTeRaS PeNYaKiT DeNGGi iaiTu PeNYaKiT YaNG BoLeH MeMBaWa MauT YaNG DiBaWa oLeH NYaMuK DuRJaNa YaNG BeRNaMa NYaMuK aeDeS!~ KoRaNG DiBoLeHKaN MeMBuNuH NYaMuK iNi KeRaNa KauM MeReKa aDaLaH PeRoSaK DuNia... HaHaHa!~ "NaDiaH, KaMu MeNYiMPaNG LaGi...". HaiSH!~ SiBuK Je!~ oKLaH, KaLau DoRaNG DaH Buat PeNGuMuMaN, MaKSuDNYa DoRaNG NaK KaMi, PeNDuDuK PeRuMaHaN iMiGReSeN Ni, KeLuaR DaRi RuMaH uNTuK MeMuDaHKaN KeRJa MeReKa... TaPi SaYa PeRHaTiKaN HaNYa BeBeRaPa PeNGHuNi Je YaNG KeLuaR... NaK TaHu KeNaPa ia BeRLaKu? SeBaB DaH MaGHRiB KoT!~ HaiSH!~ iTuLaH DoRaNG Ni, SuKa NaK BuaT FoGGiNG TiMe oRaNG NaK SeMBaHYaNG MaGHRiB... SaYa TaHu NYaMuK DuRJaNa Tu MeMaNG aKaN KeLuaR WaKTu SeNJa, TaPi BuKaN WaKTu oRaNG SeMBaHYaNG MaGHRiB, oK!~ SaKiT HaTi BeTuLLaH... PeRNaH SeKaLi Tu, DoRaNG BuaT FoGGiNG DaRi PuKuL 6 PeTaNG SaMPai 8:30 MaLaM!!!~ GiLa aPa!~ TaK PaSaL2 MaGHRiB eNTaH Ke MaNa!!!~ MaSa DoRaNG SiBuK MeNYeMBuR TaDi, SaYa DuDuK DaLaM BiLiK uNTuK SeMBaHYaNG MaGHRiB... THeN SaYa TeRuS BaCa aL-QuRaN SaMPai WaKTu iSYa' (MeMaNG RuTiN SaYa SeTiaP HaRi). SeDaNG SaYa BaCa aL-QuRaN Tu, BoLeH PuLaK oRaNG FoGGiNG Tu SeMBuR BeLaKaNG BiLiK SaYa... DiSeBaBKaN BuNYi MeSiN FoGGiNG Tu KuaT SaNGaT HiNGGa MeNeNGGeLaMKaN SuaRa SaYa YaNG SeDaNG KHuSYuK MeMBaCa aL-QuRaN, SaYa PuN MeNGuaTKaN LaGi VoLuMe SuaRa SaYa... KoNoN2 NaK LaWaN BuNYi MeSiN FoGGiNG Tu, TaPi TaK TeRLaWaN JuGaK... DaH Tu, BoLeH PuLaK Dia SeMBuR LaMa2 KaT BeLaKaNG BiLiK SaYa!~ HuH!~ TaK aDa HaTi PeRuT BeRuLaM JaNTuNG LaNGSuNG Si FoGGeR Tu (PeNYeMBuR Tu La). HaiSH!~ SaYa BeTuL2 SaKiT HaTi!!!~ PuKuL 8:30 MaLaM BaRu DoRaNG SeTTLe 'MeNYeMBuR'...

MaCaM Ni La FoGGiNG DiLaKuKaN...

Ni aDa LaGi SaTu PeRKaRa YaNG BuaTKaN SaYa SaKiT HaTi... SeDaNG SaYa BeR-SiaP2 NaK SeMBaHYaNG iSYa', TiBa2 SaYa TeRDeNGaR BuNYi CaWaN JaTuH Ke LaNTai...  SaYa TaHu aDa aiR YaNG TuMPaH... TaPi SaYa BuaT BoDoH Je LaH SeBaB iNGaTKaN aDiK SaYa aKaN LaP aiR YaNG TuMPaH Tu... HaBiS Je SeMBaHYaNG, SaYa PeRGi Ke MeJa MaKaN DaN TeRaSa BeNDa MeLeKiT KaT aTaS LaNTai... HaiSH!~ aMuK!~ aMuK!~ HaHa!~ SaYa PuN MeMBeBeL La SeBaB TaK aDa SoRaNG PuN YaNG aMBiL PeDuLi PaSaL Tu, SaMBiL SaYa MeNGeLaP aiR YaNG TuMPaH Tu... KiRa MeMBeBeL SaMBiL BuaT KeRJa La... GeRaMNYa La... DaH PuaS LaP, SaYa CuCi TaNGaN DaN KaKi, aMBiL PiNGGaN, TuaNG NaSi DaLaM PiNGGaN, aMiK SiKiT KuaH SaYuR, aMBiL aYaM GoReNG, LeTaK KiCaP MaNiS SiKiT, DaN MaKaN... MaSa MaK DaTaNG Ke aRaH MeJa MaKaN, SaYa SeNGiH KaT MaK... SaYa iNGaTKaN MaK NaK CaKaP, ''Hai, TaDi KaN DaH MaKaN... Ni MaKaN LaGi?" (SeBaB SaYa BaRu MaKaN NaSi DeNGaN LauK YaNG SaMa PaDa PuKuL 6:30 PeTaNG, DaN PaDa PuKuL 9 MaLaM, SaYa MaKaN LaGi), TaPi TeLaHaN SaYa SaLaH... MaK CaKaP KaT SaYa, "BuKaNNYa NaK ToLoNG HiDaNG...", SaMBiL SeNYuM PaDa SaYa... aDoYai!!!~ PeDiH2!!!~ HaHa!~

iTuLaH KeMaRaHaN YaNG SaYa LuaHKaN uNTuK HaRi Ni... eSoK TaK TaHuLaH SaYa aKaN MaRaH / SaKiT HaTi SeBaB aPa... JuST WaiT aND See!~


P/S : SeBeNaRNYa SaYa TaK SuKa BiLa BeRaSa SaKiT HaTi SeBaB SaYa TaHu iaNYa PeDiH... TaPi, NaK BuaT MaCaM MaNa, TeRPaKSa JuGaK MeRaSaiNYa... HuHu!~4 comments:

Izuwan Mokhtar said... [Reply]

haha.. jgn mare2.. kne hepy2 slalu tau :)

bro a'maL said... [Reply]

releasing your anger through blogging is good

SiS NaD said... [Reply]

aBG WaN : HuHu!~ SKaLi SKaLe KNe GaKS MaRaH2... BWu La LiFe!~ NGee!~

SiS NaD said... [Reply]

aBG aKMaL : YeZZa!~ aDDiCT DaH Ni... oH!!!~