Sunday, January 30, 2011

oH!!!~ HuJaN SeHaRiaN...

SeJaK aKHiR2 Ni, JoHoR aSYiK HuJaN Je... KeBaNYaKaN NeGeRi Di MaLaYSia BoLeH DiKaTaKaN MeNGaLaMi NaSiB YaNG SaMa... oH, aDaKaH eNCiK KaTaK SeDaNG MeNGGuBaH LaGu BaRu??? aTau eNCiK KaTaK MeRaSaKaN YaNG DiRiNYa SaNGaT BuSuK SeBaB TaK MaNDi BeR-BuLaN2, So Dia PuN MeMaNGGiL CiK HuJaN DaLaM NaDa YaNG TaK BeRLaGu DaN BeRiRaMa??? HaiSH!~ aPa2 PuN, RaTa2 KeNaLaN SaYa Di FaCeBooK MeNGeLuaRKaN STaTuS Di WaLL MaSiNG2 YaNG BeRKaiTaN DeNGan HuJaN... Di BaWaH Ni aDaLaH CoNToH2NYa...

"aPe PuN TaK BLe La..HuJaN Je...." oLeH eNCiK HaFiZ YuSoFF

"RaMaLaN CuaCa HaRi iNi Di KaTeKaN HuJaN HiNGGa Ke MaLaM...uHHH SeJuKNYe...SeDaP TiDo...HoHoHo" oLeH CiK SYaMiLa

"SaTu HaRi HuJaN TaK BeRHeNTi,,, SaNGaT SeJuK" oLeH CiK eQa

"MaCaM2 MeNDe JaDi SeJuK TiMe2 uJaN Ni..HuH..!" oLeH eNCiK aZMi a.K.a KuDa

"BeSTNYa HuJaN... *BeauTiFuL DaY*" oLeH CiK SaraH FaRHaNa

"SaLaM... MaLaM iNi MaSiH HuJaN LaGi.DaLaM PeRJaLaNaN HaNYa LaMPu KeTa YaNG MeNeMaNi. NaMuN iaNYa MaSiH BeRSeRi...DeK SaNG BuLaN YaNG MeNeRaNGi...KeLiP BiNTaNG TaK BeRKeLiP MaLaM iNi...SeMoGa MaLaM iNi LeBiH BeReRTi..." oLeH eNCiH aHMaD FiRDHauS

"HaRi iNi HuJaN TuRuN DeNGaN iNDaH, KeSeJuKaN iTu SeBeNaRNYa KeHaNGaTaN YaNG MeMBuaTKaN aKu TeRSeNYuM :)" oLeH eNCiK Z a.K.a DuNia MeRaH

"H.U.J.A.N" oLeH CiK FaRRaH NoRJiNaL

"SeHaRiaN KeJa DaLaM uJaN... KeKuYuPaN DaKu HaRi Nie.. HaRaP2 KeKuYuPaN iNi SeBuaH RaHMaT..." oLeH eNCiK FaKRi aFiQ

"HeaVY RaiN.. MaSe uNTuK BTuKaR JaDi KaNaK2!! MNDi HuJaN!!!!!!!!!!!!.." oLeH aDeQ Boo DuCK :pHaHa!~ iTuLaH SeBaHaGiaN RiNTiHaN BeBeRaPa KeNaLaN SaYa Di FaCeBooK PaDa STaTuS MeReKa... MeLaLui aYaT2 MeReKa, KiTa DaPaT MeNeKa BaGaiMaNa MeReKa MeLaLui HaRi YaNG HuJaN Ni... PeRNaH DeNGaR TaK KaTa2 Ni, "Di SeBaLiK aWaN MeNDuNG DaN HuJaN YaNG LeBaT iTu, ALLAH iNGiN MeMBeRiKaN KiTa PeLaNGi YaNG iNDaH...". iNDaH KaN aYaT2 Tu...

Di MuSiM HuJaN Ni NaMPaKNYa BaND 'HuJaN' SeMaKiN DiiNGaTi... YeLaH, MaNa2 oRaNG PuN PeRGi PuN oRaNG SeNTiaSa MeNGiNGaTi MeReKa...PaK TaM YaNG TeNGaH BeR-JaLaN Di DaLaM HuJaN TeRSeReMPaK DeNGaN PaK NaL LaLu PaK TaM BeRKaTa, "eH!~ HuJaN La... MaCaM MaNa KiTa NaK PeRGi MeNGuNDi?". PeRiSTiWa Ni BeRLaKu Di DuN TeNaNG, LaBiS, JoHoR SeBaB HaRi Ni PeNDuDuK Di SaNa KeNa MeMBuaNG uNDi... PaKCiK Ni MeMaNG PoWeR... BoLeH KeNaL DeNGaN BaND 'HuJaN' Tu...

MaK SiaH YaNG SeDaNG MeNJeMuR PaKaiaN TeRuS MeNGaNGKaT BaJu Di JeMuRaN LaLu BeRKaTa KePaDa MaT JoYaH YaNG BeRJiRaN DeNGaNNYa, "aLaMaK!~ aKu BaRu NaK SiDai BaJu... HuJaN La PuLaK...". TeNGoK, MaKCiK2 PuN iNGaT KaT BaND 'HuJaN'.

PeNDeKaR MuSTaR YaNG SeDaNG BeRCuCuK TaNaM Di BaWaH RuMaH TiBa2 MeNJeRiT KePaDa PeMBaNTuNYa, "eNi!!!~ aNGKaT KaiN JeMuRaN... HuJaN DaH TuRuN...". uiKS!~ BaND 'HuJaN' Ni MeMaNG DaH PoPuLaR SeJaK DuLu LaGi Ke? GiLaLaH!~

uNGKaPaN PeNDeKaR MuSTaR Di aJuK oLeH SuDiN, aNaK DiDiKaNNYa, "eNi... aNGKaT KaiN HuJaN... JeMuRaN DaH TuRuN...". HaHa!~


P/S : TeRaSa MaCaM NaK NYaNYi LaGu KaNaK2 PaSaL HuJaN La... iNGaT TaK? "HuJaN oH HuJaN, KeNaPa eNGKau TuRuN?". SiLa SaMBuNG SeNDiRi... :p

2 comments:

bro a'maL said... [Reply]

ada tak band BANJIR?

SiS NaD said... [Reply]

BaKaL adeR n aKaN PoPuLaR TaK LMeR aGi.... :D