Monday, January 31, 2011

oH!!!~ KaSiHaN RaKYaT MaLaYSia Di MeSiR...

SePeRTi KiTa SeDia MaKLuM, MeSiR SeDaNG BeRGoLaK SeJaK DaRi SeLaSa LePaS (25 JaNuaRi 2010) KeRaNa BeRLaKuNYa RuSuHaN aNTiKeRaJaaN TeRHaDaP KeRaJaaN YaNG DiTeRaJui oLeH HoSNi MuBaRaK iaiTu PReSiDeN MeSiR SeKaRaNG... RuSuHaN aNTiKeRaJaaN TeRSeBuT BeRLaKu Di SaTu KaWaSaN YaNG BeRNaMa MeDaN TaHRiR DaN ia BeRLaKu KeRaNa TeNTaNGaN RaKYaT TeRHaDaP KePiMPiNaN auToKRaTiK oLeH HoSNi MuBaRaK... BeLiau TeLaH MeNGGuNaKaN KuaSa BeLiau SeBaGai PReSiDeN DeNGan MeLaNTiK oMaR SuLeiMaN SeBaGai NaiB PReSiDeN MaNaKaLa aHMeD SHaFiQ SeBaGai PeRDaNa MeNTeRi... iNi MeNYeBaBKaN KeMaRaHaN RaKYaT MeSiR KeRaNa PReSiDeN HoSNi MuBaRaK Se-oLaH2 TidaK MeNDeNGaR SuaRa RaKYaT YaNG iNGiNKaN BeLiau BeRuNDuR DaRi KeRuSi PReSiDeN BaGi MeMBoLeHKaN RaKYaT MeMBuaT PeMiLiHaN PeMiMPiN YaNG BaRu... TiNDaKaN HoSNi MuBaRaK YaNG MeNJaDi PeRaNTaRa aNTaRa KeRaJaaN iSRaeL DaN DuNia aRaB JuGa MeNDoRoNG KePaDa TuNJuK PeRaSaaN TeRSeBuT, SeLaiN MeNJaDi oRaNG KuaT YaNG MeNYoKoNG DaSaR TeL aViV... ...

TuNJuK PeRaSaaN YaNG DiGeLaR 'HaRi KeMaRaHaN' DaN DiDoRoNG oLeH KeBaNGKiTaN RaKYaT Di TuNiSia MeNYeBaBKaN LeBiH 100 oRaNG TeRBuNuH MaNaKaLa 1000 LaGi CeDeRa SeHiNGGa HaRi iNi... WaLauPuN SeBaNYaK 20000 HiNGGa 30000 PoLiS DiKeRaH Ke  KaWaSaN BeRKeNaaN, Be-RiBu2 PeNuNJuK PeRaSaaN TeLaH BeRaRaK Ke MeDaN TaHRiR SaMBiL MeLauNGKaN SLoGaN "RaKYaT MaHu MeNYiNGKiRKaN ReJiM iTu".

Di SiNi SaYa iNGiNKaN MeNGaTaKaN RaSa SiMPaTi SaYa TeRHaDaP RaKYaT MaLaYSia Di MeSiR YaNG TeRDiRi DaRiPaDa PeLaJaR2 uNiVeRSiTi DaN PaRa PeKeRJa YaNG MeNJaLaNKaN TuGaS Di SaNa... TaLiaN TeLeFoN TeLaH DiSeKaT BeGiTu JuGa DeNGaN iNTeRNeT... MeReKa TiDaK DaPaT MeNGiKuT PeRKeMBaNGaN TeRBaRu MeNGeNai RuSuHaN YaNG BeRLaKu KeCuaLi MeLaLui TeLeViSYeN DaN RaDio... TaPi TaK SeMua MeMPuNYai KeMuDaHaN Tu... MeReKa JuGa DiPeRiNTaHKaN uNTuK MeNJaLaNi PeRiNTaH BeRKuRuNG oLeH KeRaJaaN MeSiR DaN DiLaRaNG uNTuK KeLuaR DaRi KeDiaMaN MaSiNG2... SeTaKaT iNi YaNG SaYa TaHu, HaNYa PeLaJaR2 TaJaaN JPA DaN MARA SaHaJa YaNG SuDaH Di-CoNFiRMKaN DaPaT BaLiK Ke MaLaYSia... WaLauPuN BeGiTu, KeaDaaN Di SaNa YanG SeDaNG KuCaR-KaCiR MeNYeBaBKaN RaSa KHuaTiR TiMBuL Di DaLaM HaTi KeRaNa BaNYaK JaDuaL PeNeRBaNGaN YaNG TeLaH DiBaTaLKaN...

MeNGeNai BeKaLaN MaKaNaN PuLa, ia DiDaPaTi HaNYa MaMPu BeRTaHaN uNTuK JaNGKaMaSa TaK SaMPai SeMiNGGu DaN uNTuK MeNDaPaTKaN BeKaLaN MaKaNaN Di SaNa aDaLah SaNGaT SuKaR DeNGaN KeaDaaN SeKaRaNG... BaNYaK KeDai YaNG DiTuTuP DaN aDa JuGa KeDai YaNG DiPeCaH MaSuK oLeH PeNuNJuK PeRaSaaN...

aPa2 PuN, KiTa DoaKaNLaH YaNG TeRBaiK BuaT RaKYaT MaLaYSia Di MeSiR aGaR MeReKa SeNTiaSa BeRaDa Di DaLaM KeaDaaN SeLaMaT DaN DaPaT PuLaNG Ke TaNaHaiR SeCePaT YaNG MuNGKiN... MoGa ALLAH MeLiNDuNGi MeReKa SeMua DaRi KeJaDiaN YaNG TaK DiiNGiNi... aMiN...SiTuaSi RuSuHaN...

SiTuaSi RuSuHaN aNTiKeRaJaaN...

SaNGaT KuCaR KaCiR...

SeMua PuN Nak DiBaKaR...


BaNGuNaN PaRTi DeMoKRaTiK KeBaNGSaaN YaNG DiBaKaR PeNuNJuK PeRaSaaN...


P/S : PRaY FoR HoPe... T_____T

2 comments: