Tuesday, January 11, 2011

oH!!!~ TiPS uNTuK PeNGGuNa FaceBooK YanG TeGaR!~ (FaCeBooK aDDiCTeD!~)

oK GuYS!~ KaLi Ni SaYa NaK BeRKoNGSi SeDiKiT TiPS MeNGeNai aPa YaNG TaK PeRLu KiTa LaKuKaN KaT FaCeBooK KiTa... SaYa DaPaT TiPS Ni PuN DaRi YaHoo.CoM... TaK SaLaHKaN KaLau KiTa BeRKoNGSi SeDiKiT MaKLuMaT YaNG SaYa RaSa PeRLu uNTuK aNDa a.K.a PeNGGuNa FaCeBooK YaNG DaH SaMPai TaHaP 'KiPaS SuSaH MaTi' aTau TaHaP KRiTiKaL... (SaYa PuN TeRMaSuK DaLaM GoLoNGaN Tu)... HeHe!~


YaNG PeRTaMa, JaNGaN SeSeKaLi MeNuNJuKKaN TaRiKH LaHiR aNDa YaNG PeNuH DaN TeMPaT aNDa DiLaHiRKaN... KaLau SeTaKaT HaRi DaN BuLaN Tu BoLeHLaH... aTauPuN CuMa TuNJuKKaN TeMPaT LaHiR aNDa SaHaJa, DaN BuKaN KeDua-DuNYa SeKaLi... iNi KeRaNa, MaKLuMaT TaRiKH LaHiR DaN TeMPaT LaHiR Ni aDaLaH MaKLuMaT YaNG SaNGaT BeRGuNa KePaDa 'PeNCuRi2' Di LuaR SaNa uNTuK MeReKa MeNGGoDaM MaKLuMaT2 aKauN BaNK aNDa... HeBaT TaK 'PeNCuRi2' Tu? NaNTi MuSNaHLaH FiNaNCiaL LiFe aNDa... KaJiaN YaNG DiLaKuKaN oLeH CaRNeGie MeLLoN MeNuNJuKKaN BaHaWa TaRiKH DaN TeMPaT LaHiR MeRuPaKaN 1 MaKLuMaT SuLiT (NoMBoR PiN) YaNG SeRiNG DiGuNaKaN oLeH PeNGGuNa2 aKauN BaNK... SaYa PeRCaYa, RaMai MeReKa Di LuaR SaNa MeNGGuNaKaN TaRiKH LaHiR SeBaGai NoMBoR PiN SeBaGai aCCeSS uNTuK aPa Jua PeRKaRa YaNG MeMeRLuKaN NoMBoR PiN aTau PaSSWoRD... KaLau aNDa DaH MeNuNJuKKaN YouR FuLL BiRTHDaY aT YouR PRoFiLe, PeRGi Ke PRoFiLe aNDa DaN KLiK PaDa iNFoRMaTioN TaB, KeMuDiaN PaDa eDiT iNFoRMaTioN... uNDeR THe BaSiC iNFoRMaTioN SeCTioN, PiLiH uNTuK SHoW oNLY THe MoNTH aND DaY, oR No BiRTHDaY aT aLL...(CeH!~ SPeaKiNG LaK... HeHe!~)


(PiNJaM PRoFiLe PeNGaSaSNYa... NGee!~)

KeDua, JaNGaN MeNGGuNaKaN PaSSWoRD YaNG WeaK aTau LeMaH uNTuK aKauN FaCeBooK aNDa... DaN JaNGaN SeSeKaLi MeMBeRiTaHu SeSiaPa aPa PaSSWoRD aNDa WaLauPuN aNDa MeMaNG MeMPeRCaYai oRaNG iTu SePeNuHNYa... iNGaTLaH PePaTaH 'BaCK STaBBeR', aTau 'KaWaN MaKaN KaWaN', aTau MuNGKiN 'RaMBuT SaJa SaMa HiTaM, TaPi HaTi LaiN2'... KiTa TaK TaHu aPa YaNG aKaN JaDi PaDa MaSa aKaN DaTaNG... MuNGKiN KiTa aKaN BeRGaDuH DeNGaN oRaNG YaNG KiTa PeRCaYa Tu DaN BeRKeMuNGKiNaN Dia aKaN MeNGGuNaKaN KeSeMPaTaN iTu uNTuK MeNCeRoBoH aKauN FaCeBooK KiTa aTau aKauN2 LaMaN SoSiaL  KiTa YaNG LaiN... CuBa BaYaNGKaN aPa YaNG MeReKa BoLeH BuaT BiLa DaH MeNCeRoBoH aKauN KiTa... BaYaNGKaN... HMMmMmMm...

KeTiGa, KaWaL aTau CoNTRoL SiaPa YaNG BoLeH MeLiHaT  MaKLuMaT PeRiBaDi aNDa... KeBaNYaKaN LaMaN WeB SoSiaL MeMPuNYai PRiVaCY SeTTiNG uNTuK PeRKaRa iNi DaN FaCeBooK TiDaK TeRKeCuaLi... Di FaCeBooK, aNDa BoLeH HaDKaN SiaPa YaNG BoLeH MeLiHaT PRoFiLe aNDa, SaMaDa oNLY FRieNDS, FRiENDS oF FRieNDS aTau oNLY Me (BuKaN oNLy You, oK!~)... HaDKaN aCCeSS KePaDa PHoToS, TaRiKH LaHiR, PaNDaNGaN MeNGeNai aGaMa DaN MaKLumaT MeNGeNai KeLuaRGa... aNDa BoLeH SeTTiNG HaNYa oRaNG2 TeRTeNTu SaHaJa YaNG BoLeH aCCeSS KePaDa iTeMS SuCH aS PHoToS, aTau BLoCK PaRTiCuLaR PeoPLe FRoM SeeiNG THeM... FiKiRKaN BeTuL2 SeBeLuM aNDa MeMBuaT KePuTuSaN uNTuK MeNuNJuKKaN CoNTaCT iNFoS, SePeRTi NoMBoR TeLeFoN DaN aLaMaT, SiNCe You DoN'T WaNT aNYoNe To HaVe aCCeSS To THaT iNFoRMaTioN aNYWaY... CaRa uNTuK MeMBuaT PRiVaCY SeTTiNG Di FaCeBooK aNDa, PeRGi Ke aCCouNT TaB YaNG BeRaDa Di BaHaGiaN aTaS SeBeLaH KaNaN, THeN CLiCK PRiVaCY SeTTiNG... LePaS Tu aNDa BoLeH BuaT PeRuBaHaN SeTTiNG DeNGaN KLiK PaDa CuSToMiZe SeTTiNGS... KaLau aNDa CuSToMiZe uNTuK eVeRYoNe, So, SeSiaPa SaHaJa BoLeH LiHaT WaLauPuN Dia TiaDa DaLaM FRieND LiST aNDa... BaGi FRieNDS oF FRieNDS PuLaK, KaWaN KePaDa KaWaN aNDa PuN BoLeH MeLiHaT aPa YaNG aNDa SeTTiNG uNTuK MeReKa LiHaT... MeaNS, KaWaN2 SaYa PuN BoLeH LiHaT MaKLuMaT TeRSeBuT WaLauPuN MeReKa TiaDa DaLaM FRieNDS LiST aNDa... KaLu FRieNDS oNLY, HaNYa RaKaN2 YaNG BeRaDa DaLaM FRieNDS LiST aNDa Je YaNG BoLeH LiHaT MaKLuMaT TeRSeBuT... DaN PaDa CuSToMiZe, aNDa BoLeH SeTTiNG SaMaDa aNDa SeoRaNG YaNG BoLeH MeLiHaT MaKLuMaT TeRSeBuT aTau SeTTiNG uNTuK CeRTaiN PeoPLeS Je YanG BoLeH LiHaT MaKLuMaT TeRSeBuT...

KeeMPaT, JaNGaN SeKaLi-KaLi MeNGe-PoST PLaN PeRCuTiaN aNDa Di WaLL FaCeBooK aNDa KeRaNa DeNGaN iTu aNDa TeLaH MeMBeRiTaHu 40 PeNYaMuN Di LuaR SaNa, "eNCiK2 PeNYaMuN, SiLaLaH RoMPaK RuMaH SaYa SePaNJaNG SaYa BeRCuTi Ni...". JaNGaN SeKaLi-KaLi MeNGe-PoST SoMeTHiNG YaNG BeRBuNYi, "CouNTDoWN To KuaLa LuMPuR!~ TWo DaYS MoRe To Go!~" aTau "oFF To NeGeRi SeMBiLaN FoR THRee DaYS..." <-- SaYa PeRNaH BuaT MaCaM Ni... HuHu!~ aNDa BoLeH MeNGe-PoST' MeNGeNai YouR GReaT VaCaTioN Tu BiLa DaH PuLanG Ke RuMaH KeRaNa iTu LeBiH BaiK SeBaB aNDa BoLeH TeRuS MeNG-uPLoaD GaMBaR2 SeMaSa PeRCuTiaN aNDa Tu... :D

KeLiMa, uNTuK MeNGeLaKKaN oRaNG2 YaNG TaK DiKeNaLi DaPaT MeLiHaT PRoFiLe aNDa aTau MeNaMBaH aNDa SeBaGai RaKaN,  aNDa BoLeH MeNGuBaH SeTTiNG uNTuK CaRiaN NaMa aNDa Di FaCeBooK... CaRa2NYa adaLaH DeNGaN PeRGi Ke aCCouNT TaB, THeN CLiCK PRiVaCY SeTTiNG... Di BaHaGiaN CoNNeCTiNG oN FaCeBooK, KLiK VieW SeTTiNGS, THeN Di SeaRCH FoR You oN FaCeBooK, TuKaR SeTTiNG KePaDa FRieNDS oF FRieNDS aTau FRieNDS oNLY... MaNa2 YaNG aNDa PReFeR La... :)


KeeNaM, JaNGaN MeMBeNaRKaN SeSiaPa MeNGe-TaG NaMa aNaK2 aNDa, aTau FaMiLY aNDa  PaDa GaMBaR MeReKa KaLau aNaK2 aTau FaMiLY aNDa TiDaK MeMPuNYai FaCeBooK... KaLau aDa YaNG MeLaKuKaN BeGiTu, PLeaSe ReMoVe TaG NaMa MeReKa DaRi GaMBaR TeRSeBuT... iNi KeRaNa DaRiPaDa oRaNG TaK TaHu YaNG He oR SHe iS YouR FaMiLy MeMBeRS, oRaNG aKaN JaDi TaHu... DaN MaCaM2 KeMuNGKiNaN YaNG aKaN BeRLaKu BiLa oRaNG LaiN DaH TaHu YaNG He oR SHe iS YouR FaMiLY MeMBeRS... JuST Be CaReFuL...

KeTuJuH, aNDa MuNGKiN MeMBeNCi KeRJa aNDa SeKaRaNG, MeNiPu DaLaM PeMBaYaRaN CuKai aTau MaCaM2 LaGi, TaPi JaNGaN SeSeKaLi MeMBuaT PenGaKuaN aTau MeNe-PoST SeSuaTu MeNGenai PeRKaRa TeRSeBuT Di FaCeBooK aNDa... JaNGaN TeRKeJuT KeRaNa MaJiKaN SeLaLuNYa MeMaNFaaTKaN LaMaN WeB SoSiaL uNTuK MeNGeNaLPaSTi SiaPa YaNG NaK DiaMBiL BeKeRJa - DaN KaDaNG2 MeNGeNaLPaSTi SiaPa YaNG aKan DiPeCaT!~ (WHo To HiRe aND WHo To FiRe)... PeRLuKaN BuKTi? BeBeRaPa MiNGGu YaNG LePaS, SeoRaNG PeNGHaNTaR SuRaT TeLaH DiPeCaT Di WiSCoNSiN, aMeRiKa SYaRiKaT KeRaNa MeMBuaT PeNDeDaHaN BaHaWa Dia MeRuPaKaN PeNaGiH DaDaH; SeoRaNG PeLaYaN TeLaH DiPeCaT KeRaNa CoMPLaiNiNG aBouT CuSToMeRS DaN PeMaKai MaSKoT PiTTSBuRGH PiRaTe TeLaH DiBuaNG aTau DiPeCaT KeRaNa MeNGHeNTaM PaSuKaN TeRSeBuT Di FaCeBooK... iTu aDaLaH SeBaHaGiaN TiNDaKaN2 YaNG DiLaKuKaN Di FaCeBooK oLeH MeReKa2 YaNG LaMPi... YaNG LaiN SaYa TaK TaHuLaH... SaTu KaJiaN MeNYaTaKaN BaHaWa 8% SYaRiKaT Di DuNia TelaH MeMeCaT STaF MeReKa Di aTaS 'TiNDaKaN2 aTau PoST2 BoDoH' STaF TeRSeBuT Di FaCeBooK...


KeLaPaN, KeTaHuiLaH BaHaWa aDa 4 JeNiS PeNGGuNa FaCeBooK : KaWaN, MeReKa YaNG TiDaK DiKeNaLi, MeReKa YaNG BeRNiaGa (BuSSiNeSSeS) DaN MuSuH... JaDi, BeRHaTi-HaTiLaH aPaBiLa MeNG-aPPRoVe MeReKa YaNG iNGiN MeNJaDi RaKaN aNDa... uNTuK LeBiH SelaMaT, PaSTiKaN MeReka YaNG aDD aNDa Tu MeMPuNYai MuTuaL FRieNDS DeNGaN aNDa... iTu LeBiH SeLaMaT... ^_____^

KeSeMBiLaN, SeBeLuM BeRKoNGSi MeNGeNai aPa2 MaKLuMaT, SaMaDa uNTuK Di PoST aTau MaKLuMaT PeRiBaDi, TaNYa DiRi aNDa SeDaLaM-DaLaMNYa, "aPa aKiBaT DaN KeMuNGKiNaN YaNG aKaN BeRLaKU KaLau MaKLuMaT2 TeRSeBuT JaTuH Ke TaNGaN MaJiKaN, PeSaiNG aTau MeReka YanG TidaK MeNYuKai KiTa?".

aKHiR KaTa DaRi SaYa DaN uSTaZ iZi, "ReNuNG2KaN DaN SeLaMaT BeRaMaL..." ^_____^

7 comments:

matsureizei said... [Reply]

time kasih bkongsi pengetahuan...

SiS NaD said... [Reply]

SaMeR2... HoPe PaT PRoMoTe KPaDe RaKaN2 YanG LeN... :)

bro a'maL said... [Reply]

sempat lg tu post tips even though hanya berguna dalam 3 bulan ni je

SiS NaD said... [Reply]

aBG, Tu SuMeR RuMouRS... Lau TaK MSTi DaH MSuK NeWS... BeLieVe Me!~ BoDoH La C MaRK Tu Lau DieR NaK TuTuP FB SBaB FB BaGi DieR KeKaYaaN YaNG TaK T'HiNGGa... Lau DieR NaK TuTuP, DaRi aWaL2 MaSeR DieR KaT HaRVaRD LaGi DieR DaH TuTuP SBaB DieR KNe Sue MaSeR KaT HaRVaRD.. MaSeR ZaMaN STuDy DieR!!!~ SKaNG DieR DaH KuaT...

josrevalution said... [Reply]

berguna sngat lah info c pemalu nie..ok ill folo that tips..folo u chnteq bim pemalu..huhuhuh...

josrevalution said... [Reply]

ChAnTiK....folo me back..huhuu..

SiS NaD said... [Reply]

HeRLoW Jo... THaNKS DeaR... i FoLo u BaCK... (^_____^)V