Thursday, January 13, 2011

oH!!!~ iTu SeMua HaNYaLaH RuMouRS!~

LaTeLY Ni KiTa DiKeJuTKaN DeNGaN SaTu BeRiTa YaNG BoLeH DiKaTaKaN BeRiTa GeMPaR JuGaLaH iaiTu MeNGeNai PeNuTuPaN LaMaN WeB SoSiaL YaNG PoPuLaR Di DuNia iaiTu FaCeBooK... RaMai PeNGGuNa FaCeBooK YaNG aGaK TeRKeJuT DaN TaK KuRaNG JuGa aDa YaNG FRuST MeNoNGGeNG... FeNoMeNa FaCeBooK Ni SaNGaT PoPuLaR Di DuNia DaN FaCeBooK TeLaH MeMPuNYai LeBiH KuRaNG 500 JuTa oRaNG PeNGGuNa YaNG aKTiF SeTaKaT JuLai 2010... 

SeDiKiT MaKLuMaT MeNGeNai FaCeBooK:
  1. iaNYa TeLaH DiLaNCaRKaN PaDa FeBRuaRi 2004...2
  2. TeLaH 'DiJuMPai' oLeH MaRK ZuCKeRBeRG DaN RaKaN2NYa iaiTu eDuaRDo SeVeRiN,      DuSTiN  MoSKoViTZ DaN CHRiS HuGHeS...
  3. PaDa MuLaNYa, KeaHLiaNNYa HaNYa TeRHaD KePaDa PeNuNTuT uNiVeRSiTi HaRVaRD TeTaPi TeLaH DiKeMBaNGKaN KeaHLiaNNYa Ke KoLeJ2 YaNG LaiN TaK LaMa SeLePaS iTu...
  4. SePeNGeTaHuaN SaYa, MuLa2 KeaHLiaNNYa TeRHaD KePaDa PeLaJaR KoLeJ DaN uNiVeRSiTi TeTaPi TeLaH DiPeRLuaSKaN KePaDa MeReKa YanG BeRuMuR 13 TaHuN DaN Ke aTaS... KaTa PuN WoRLWiDe KaN...
  5. CeRiTa MeNGeNai PeNeMuaN FaCeBooK TeLaH DiFiLeMKaN DaN DiTaYaNGKaN Di MaLaYSia PaDa BuLaN 12 TaHuN LePaS (2010) DeNGaN TaJuK 'SoCiaL NeTWoRK'... SaYa TeLaH MeNoNToNNYa DaN iaNYa SaNGaT MeNaRiK... (THaNKS To eNCiK HaFiZ YuSoF KeRaNa BeLaNJa SaYa MeNoNToN FiLeM iTu...) ^_____^
BaiKLaH, BeRBaLiK KePaDa BeRiTa PeNuTuPaN FaCeBooK YaNG SaNGaT KeCoH DiPeRKaTaKaN Di MaLaYSia DaN MuNGKiN Di SeLuRuH DuNia, RaMai YaNG SaNGSi DeNGaN BeRiTa TeRSeBuT DaN SaYa JuGa TaK TeRKeCuaLi KeRaNa TiaDa DiHeBaHKaN Di MeDia2 MaSSa SaMa aDa MeDia CeTaK aTau MeDia eLeKTRoNiK... KoNoN2NYa ia aKaN DiTuTuP PaDa 15 MaC 2011... SeTeLaH DiSeLiDiK, TeRNYaTaLaH BaHaWa BeRiTa TeRSeBuT HaNYaLaH KHaBaR aNGiN... So, KePaDa PeNGGuNa2 FaCeBooK Di LuaR SaNa, JaNGaN RiSau2 LaGi KeRaNa aNDa BoLeH TeRuS BeR-FaCeBooK SaMPai BiLa2 KeRaNa MaRK ZuCKeRBeRG BuKaNLaH SeoRaNG YaNG STuPiD oR LaMPi uNTuK MeNuTuP FaCeBooK YaNG TeLaH MeMBeRiKaN BeLiau KeKaYaaN YaNG MeN-CuRaH2... KaLauPuN BeLiau NaK TuTuP FaCeBooK, DaRi DuLu LaGi BeLiau DaH TuTuP, LaGi2 aPaBiLa BeLiau TeLaH DiSaMaN oLeH CaMeRoN WiNKLeVoSS, TYLeR WiNKLeVoSS DaN DiVYa NaReNDRa KeRaNa DiTuDuH MeNCuRi iDea aSaL MeReKa (BoLeH ToNToN 'SoCiaL NeTWoRK' uNTuK CeRiTa YaNG TeRPeRiNCi aTau KLiK LiNK iNi : http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook)...

JaDi, aNDa TaK PeRLuLaH RiSau... aPa2PuN, JaNGaNLaH TeRLaLu FaNaTiK DeNGaN FaCeBooK, oK... JaNGaN SaMPai TeRaBai aGaMa... SeKaDaR uNTuK BeRHuBuNG DeNGaN KaWaN2 Tu KiRa oK LaH... "YaNG JauH DiDeKaTKaN, YanG DeKaT DiRaPaTKaN, YaNG RaPaT Di-eRaT2KaN"... KiRa FaCeBooK Ni SeBaGai MeDaN uNTuK MeNCaRi YaNG TeLaH LaMa HiLaNG, aLa2 'JeJaK KaSiH'... aGaK2NYa KaLau RaNCaNGaN 'JeJaK KaSiH' Tu aDa LaGi, LaKu Ke? HuHu!~

^
PeNDeDahaN Di FaCeBooK oFFiCiaL PRoFiLe Di FaCeBooK PaDa 10 JaNuaRi 2011 (iSNiN)... BoLeH KLiK LiNK Ni : http://www.facebook.com/facebook#!/facebook/posts/100307470046094

P/S : iNGaT, JaNGaN SaMPai TeRaBai YaNG WaJiB, oK... ;)


3 comments:

bro a'maL said... [Reply]

ok...
500 0rg je?

SiS NaD said... [Reply]

eRR... SaLaH2.. 500 JuTa... My BaD!~ :(

SiS NaD said... [Reply]

THaNKS BeTuLKaN SaYeR..