Thursday, January 6, 2011

oH!!!~ DiMaNaKaH uNCLe MaT SaLeH Tu SeKaRaNG??? HMmmMm... :s

TiBa2 TeRaSa NaK MeNYoRoTi ZaMaN SiLaM a.K.a ZaMaN KaNaK2... TaPi BuKaN KaNaK2 HiNGuSaN Ya... HaRaP MaKLuM... SeiNGaT SaYa PeRiSTiWa Ni BeRLaKu SeMaSa SaYa SeKoLaH ReNDaH (SeKoLaH KeBanGSaaN PeRuMaHaN TaMPoi 1, SeKaRaNG DiKeNaLi SeBaGai SeKoLaH ReNDaH SRi MeLaTi)... TaPi SaYa TaK iNGaTLaH iaNYa BeRLaKu MaSa SaYa DaRJaH 5 aTau DaRJaH 6... BeGiNi aLKiSaHNYa...............................................

PeRiSTiWa Ni BeRLaKu Di MeLaKa... MaSa Tu KaMi SeKeLuaRGa PuLaNG Ke KaMPuNG Di MeLaKa... KaLau BaLiK KaMPuNG, aBaH MeMaNG SuKa BaWa KaMi PeRGi BaNDaR HiLiR SeBaB KaT SiTu, 'MaCaM2 aDa'... LaGiPuN MaSa Tu MaHKoTa PaRaDe (SHoPPiNG CoMPLeX YaNG MeNJaDi KeBaNGGaaN RaKYaT MeLaKa) BaRu DiBuKa KePaDa oRaNG RaMai... SeLaLuNYa KaMi CuCi2 MaTa Je KaT DaLaM SHoPPiNG CoMPLeX Tu... BuKaN SeBaB TaK MaMPu, TaPi SeBaB aBaH MeNeKaNKaN uNSuR2 BeRJiMaT CeRMaT DaLaM KeLuaRGa KaMi... HeHe!~ TaPi KaN, SHoPPiNG CoMPLeX Tu TeLaH MeNCiPTa SeJaRaH BuaT KaMi SeKeLuaRGa (SePeRTi NeGeRi MeLaKa LaH)... SeJaRaH YaNG KaMi TaKKaN LuPa uNTuK SeLaMaNYa Di MaNa, Di SiTuLaH FiRST eXPeRieNCe KaMi TeNGoK WaYaNG... aBaH YaNG aJaK aND KaMi TeNGoK MoVie 'SeNaRio THe MoVie'... KaMi MeMaNG TaK PeRNaH TeNGoK WaYaNG SeBeLuM Tu SeBaB aBaH TaKNaK KaMi LaGHa DeNGaN DuNia HiBuRaN... MaSa Tu,  aDa aBaH, MaK, SaYa, FaRaH, WaNi DaN iWaN... YaNG LaGi 3 Tu (FaTiN, aMiR DaN aiMaN) BeLuM DiPRoSeS LaGi... HeHe!~ aLaMaK!~ SaYa DaH MeLeNCoNG DaRi TuJuaN aSaL La... HuHu!~

oK2... BaCK To THe PoiNT oF VieW... (PoiNT oF VieW? LaNTaK aNDaLaH NaDiaH...) HeHe!~ oK La... LaGi 1, KaLau aBaH BaWa KaMi PeRGi MaHKoTa PaRaDe, TeMPaT aTau PoRT KaMi aDaLaH TaMaN PeRMaiNaN YaNG TeRLeTaK Di LuaR MaHKoTa PaRaDe Tu... TaPi SeKaRaNG TaMaN PeRMaiNaN Tu DaH TaKDe... YaNG aDa HaNYaLaH TeMPaT PaRKiNG KeReTa... KaMi aDiK BeRaDiK MeMaNG SuKa MaiN Di SiTu SaMBiL MaK DaN aBaH aKaN PeRHaTiKaN KaMi DaRi TePi... TaPi, aDa 1 HaRi Tu, SeDaNG SaYa DaN aDiK2 (FaRaH, WaNi DaN iWaN) BeRMaiN Di SiTu, SaYa PeRaSaN aDa SeoRaNG FoReiGNeR a.K.a MaT SaLeH PeRHaTiKaN KaMi aDiK BeRaDiK... DaRi JauH, SaYa PeRHaTiKaN Dia aMBiL GaMBaR KaMi aDiK BeRaDiK SeDaNG BeRMaiN... TaK LaMa KeMuDiaN, uNCLe Tu (SaYa PaNGGiL Dia uNCLe) DaTaNG Ke aRaH SaYa... SaYa PuN BeRSiaP SeDia DeNGaN MeMaSaNG 'KuDa2' WaLauPuN MaSa Tu SaYa PaKai BaJu KuRuNG (DuLu MeMaNG BaJu KuRuNG MeNJaDi PaKaiaN RaSMi SaYa KaLau KeLuaR DeNGaN FaMiLY... CiTa2 NaK JaDi PeReMPuaN MeLaYu TeRaKHiR, TaPi TaK KeSaMPaiaN... HuHu!~)... LePaS Tu uNCLe Tu CaKaP SoMeTHiNG KaT SaYa SaMBiL HuLuRKaN SaTu NoTe PaD DaN PeN Ke aRaH SaYa... WaLauPuN SaYa TaK BeRaPa NaK FaHaM WHaT He SaiD, BuT i uNDeRSTaND WHaT He WaNT Me To Do (SPeaKiNG PuLaK... HeHe!~)... SaYa PuN aMBiL NoTe PaD DaN PeN YaNG uNCLe Tu BeRiKaN DaN TuLiS NaMa aDiK2 SaYa SeBaB Dia aDa SeBuT 'NaMe' SaMBiL TuNJuK Ke aRaH KaMi aDiK BeRaDiK... MaSa SaYa SeDaNG MeNuLiS MaDaH2 CiNTa DaLaM NoTe PaD Tu, DaTaNG PuLaK SeoRaNG uNCLe CiNa Ke aRaH KaMi BeRLiMa (MaSa Tu, aDiK2 SaYa DaH BeRKuMPuL DeKaT SaYa)... uNCLe CiNa Tu MeNaWaRKaN DiRi uNTuK MeNJaDi JuRuBaHaSa SaYa... SaYa DeNGaN aLa2 GaYa oRaNG2 BeSaR, MeNG-aNGGuK2 TaNDa SeTuJu... HeHe!~ HaBiS TuLiS NaMa SaYa DaN aDiK2 SaYa (NuRuL NaDiaH, FaRaH aiN, NuR SaZWaNi, MuHaMMaD RiDHWaN), SaYa SeRaHKaN KeMBaLi NoTe PaD DaN PeN Tu PaDa uNCLe MaT SaLeH Tu... THeN, Dia aDa BoRaK2 SeKeJaP DeNGaN uNCLe CiNa Tu... LePaS Tu, uNCLe MaT SaLeH Tu SeBuT NaMa SaYa SaMBiL MeNuNJuK Ke aRH SaYa... SaYa PuN MeNGaNGGuK TaNDa BeTuL... 'YeaH!~ uNCLe PaNDaiLaH!!!~ CLaP3 FoR HiM'... ^_____^ LePaS Tu Dia TuLiS SoMeTHiNG DaLaM NoTe PaD Dia Tu, MaY Be Dia TRY To DeSCRiBe Me... THeN Dia TaNYa 'MuHaMMaD RiDHWaN' SaMBiL TuNJuK Ke aRaH FaRaH aiN... HaHa!~ MaHu TeRGeLaK SaYa, TaPi SaYa TaK GeLaK PuN SeBaB MaSa Tu SaYa TaKDe PeRaSaaN, aPa LaGi PeRaSaaN CiNTa... LaLaLa!~ THeN SaYa SaiD 'No' SaMBiL TuNJuK Ke aRaH MuHaMMaD RiDHWaN YaNG SeBeNaR... LePaS Tu Dia TuLiS SoMeTHiNG LaGi Ke DaLaM NoTe PaD Dia Tu... LePaS SeLeSai Dia BeRTaNYa DaN Me-NuNJuK2 Ke aRaH KaMi SeRTa MeNuLiS SoMeTHiNG DaLaM NoTe PaD Dia SeLePaS Me-NuNJuK2 Ke aRaH KaMi, Dia SaiD 'THaNK You' aND aSK FoR My PeRMiSSioN uNTuK aMBiL GaMBaR KaMi aDiK BeRaDiK... uNCLe CiNa Tu ToLoNG TRaNSLaTeKaN SeBaB SaYa TaK FaHaM... HeHe!~ THeN i SaiD 'oK'... aFTeR TaKe ouR PiCTuReS, uNCLe MaT SaLeH Tu PuN SaiD 'THaNK You' LaGi DaN BeRLaLu PeRGi... SaYa MeMeRHaTiKaN LaNGKaH uNCLe MaT SaLeH Tu SeHiNGGa Dia HiLaNG DaRi PaNDaNGaN SaYa...

MeSTi aNDa SeMua PeLiKKaN KeNaPa uNCLe MaT SaLeH TeRTaRiK DeNGaN KaMi 4 BeRaDiK PaDaHaL KaT PLaYGRouND Tu RaMai LaGi KaNaK2 RiBeNa LaiN... SePeNGeTaHuaN SaYa DaN SePeRTi YaNG SaYa DaPaT SiMPuLKaN, iNi KeRaNa KaMi aDiK BeRaDiK MeMPuNYai RuPa YaNG TiDaK BeRaPa NaK SeiRaS... TaPi KaMi MeMaNG DaTaNG DaRi 1 MaK DaN 1 aBaH... TaK aDa SaNGKaLaN oK!~ MaY Be CiRi2 Tu MeMBuaTKaN KaMi NaMPaK uNiK, Tu YaNG uNCLe MaT SaLeH Tu TeRTaRiK DeNGaN KaMi... oR, MaY Be SeBaB KaMi CoMeL!!!~ iTu MeMaNG TaK DaPaT DiNaFiKaN LaGi... SeRiuS!!!~ HeHe!~ SaMPai SeKaRaNG, KaLau KaMi PeRGi Ke MaHKoTa PaRaDe, SaYa aKaN iNGaT PeRiSTiWa Tu... aND KeeP QueSTioNiNG MySeLF, 'MaNaLaH uNCLe Tu SeKaRaNG?'... KaLau LaH Saya DaPaT JuMPa KeMBaLi DeNGaN uNCLe MaT SaLeH Tu... HmmmmMmMm....
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
^
DaRi KiRi : FaRaH, SaYa (NaDiaH), WaNi DaN YanG DePaN Tu iWaN...

-
-
-

^
KaMi 4 BeRaDiK...

-
-
-

 ^
DaRi BeLaKaNG : SaYa, FaRaH DaN WaNi
(SaMa Ke MuKa KaMi?)

-
-
-

^
iNi aDaLaH MuHaMMaD RiDHWaN a.K.a iWaN...  MuKa Dia Ni aLa2 MaT SaLeH SiKiT... MaK SaYa CeRiTa, MaSa MaK LaHiRKaN Dia, NuRSe KaT HoSPiTaL TaNYa, 'aKaK KaHWiN DeNGaN MaT SaLeH Ye?' SeBaB MaSa2 KeCiK2 MeMaNG MaCaM aNaK MaT SaLeH DeNGaN MaTa HaZeL DaN RaMBuT PeRaNG Dia SeRTa KuLiT PuTiH... TaPi BiLa DaH BeSaR, HuH!~ TaK PaYaH CaKaP La... HaHa!~


P/S : KaLau uNCLe BaCa BLoG SaYa Ni, SiLaLaH CoNTaCT SaYa... SaYa TeRiNGiN NaK JuMPa uNCLe... LaGi 1, JaNGaN JaMPiKaN GaMBaR KaMi YaNG uNCLe aMBiL Tu Ye... :D MiSS uNCLe!~

2 comments:

bro a'maL said... [Reply]

banda hilir dah banyak yang berubah, tapi ada yang masih tak berubah

SiS NaD said... [Reply]

aPeR YaNG TaK BRuBaH? :s