Friday, January 21, 2011

oH!!!~ DeNDaM iNi TaK aKaN BeRKeSuDaHaN!!!~ WaTCH oUT, DuDe!~

GRuDGe!~ DaLaM BaHaSa MeLaYu MaKSuDNYa aDaLah DeNDaM… KoRaNG PeRNaH BeRDeNDaM TaK? aTau CuBa2 uNTuK MeMBaLaS DeNDaM? CoNFiRM PeRNaH, KaN? KaN? DaN KaN? HaHa!~ SaYa PeRNaH BeRDeNDaM DaN SeDaNG MeMeNDaM DeNDaM SeKaRaNG Ni KeRaNa SaYa MeMaNG SeoRaNG YaNG PeNDeNDaM SeRTa Me-MeNDaM2… HaiSH!~ FaHaM TaK? FaHaM TaK? DaN FaHaM TaK? HaHa!~ DaN SaYa JuGa PeRNaH CuBa2 uNTuK MeMBaLaS DeNDaM TeTaPi TiDaK TeRLaKSaNa KeRaNa SaYa HaNYa CuBa2 Je… TaK BuaT PuN… KeNaPa SaYa TaK LaKSaNaKaNNYa? NaK TaHu? NaK TaHu? DaN NaK TaHu? KeRaNa SaYa aDaLaH SeoRaNG YaNG CaNTiK!~ DaN oRaNG YaNG CaNTiK MeRuPaKaN SeoRaNG YaNG BaiK!~ TaPi KaN, BeRDeNDaM aDaLaH SeSuaTu YaNG TiDaK BaiK!~ iSH!~ MaCaM MaNa Ni? SaYa Ni BaiK Ke TaK??? LaNTaKLaH!~  LaLaLa!~

oK LaH… TaDi KaN SaYa MeNTioN YaNG SaYa SeDaNG BeRDeNDaM… NaK TaHu SeBaB aPa? TeNGoK KaT BaWaH… (JaNGaN  SaLaH TeNGoK PuLaK!~)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


MeSTi KoRaNG TeR-TaNYa2 KaN aPa YaNG TeLaH ‘BeLiau’ Di aTaS LaKuKaN PaDa SaYa SaMPaiKaN SaYa BeRDeNDaM DeNGaN ‘BeLiau’… aCTuaLLY, iNi SeMua BuKaN SaLaH ‘BeLiau’ KeRaNa ‘BeLiau’ HaNYaLaH MaNGSa KeaDaaN KePaDa SeoRaNG MaNuSia YaNG TiDaK BeRTanGGuNGJaWaB!~ BeGiNi KiSaHNYa… (SiLa GuNaKaN TeKNiK ‘iMBaS KeMBaLi’ SePeRTi YaNG TeLaH DiPeLaJaRi SeMaSa Di TiNGKaTaN 5)

PaDa 27 NoVeMBeR 2010 (BuLaN KeLaHiRaN SaYa), SaYa DaN RaKaN2 SePeRJuaNGaN DaLaM BiDaNG PeKeRJaaN (oFFiCeMaTe La Tu) TeLaH DiaRaHKaN uNTuK MeMBuaT oVeRTiMe a.K.a OT oLeH PuaN BoS KaMi… DaN iTu MeRuPaKaN OT HaRi SaBTu YaNG TeRaKHiR uNTuK KaMi KeRaNa HuJuNG BuLaN TeRSeBuT KaMi DiaRaHKaN uNTuK BeReDaR DaRi oFFiCe TeRSeBuT DaN Di LaRaNG MeNJeJaKKaN KaKi KaMi Di SiTu BeRKUaTKuaSa PaDa 1 DiSeMBeR 2010… eRR... aCTuaLLY KoNTRaK KaMi DaH TaMaT, BuKaN SeBaB aPa PuN… HuHu!~ oK LaH, SePeRTi BiaSa, SaYa TiBa BeFoRe JaM 8 PaGi (MaSuK CaM oFFiCe HouR DaN BaLiK MaCaM oFFiCe HouR GaK). RaMai JuGaKLaH YaNG BuaT OT PaDa HaRi TeRSeBuT DaN SaYa RaSa uNTuK GRouP SaYa, HaMPiR KeSeMuaNYa DaTaNG… DaH SaMPai KaT oFFiCe, SaYa PuN TeRuS MeLaKSaNaKaN KeRJa2 YaNG TeRGeNDaLa TaNPa MeNoLeH KiRi KaNaN KeRaNa SaYa MeRuPaKaN SeoRaNG YaNG WoRKaHoLiC!~ iNi TiDaK DaPaT DiNaFiKaN LaGi DaN SaYa PeRNaH MeNDaPaT PuJiaN DaRi PuaN BoS SaYa Tu… DeNGaN eRTi KaTa LaiN, SaYa Ni MeMaNG ‘TeRBaiK DaRi LaDaNG’LaH… KaLau SaYa SeDaNG BuaT KeRJa, SaYa SuKa BuaT SaMBiL MeNDeNGaR MuZiK DaN MuZiK iTu DaTaNGNYa DaRi MP4 SaYa YaNG TaK BeRaPa NaK CaNGGiH… BiLa SaYa SeDaNG MeNDeNGaR MP4, oFFiCeMaTe SaYa aDaLaH DiLaRaNG uNTuK BeR-BuaL2 DeNGaN SaYa… iTu aDaLaH PaNTaNG SaYa… KeBaNYaKaN LaGu DaRi MP4 SaYa aDaLaH LaGu eNGLiSH DaN BaND2 DaRi iNDoNeSia… DaN TaK LuPa JuGaK LaGu DaRi THe BaNaNaS!~ HeHe!~

DaLaM JaM 11 PaGi MaCaM Tu, TiBa2 eMoSi DaN KeKHuSYuKKaN SaYa MeMBuaT KeRJa DaN MeNDeNGaR LaGu DiGaNGGu oLeH SaTu SuaRa YaNG aLa2 JaNTaN ‘MaCHo’LaH… SuaRa iTu DaTanGNYa DaRi SeoRaNG MaMaT YaNG DuDuK BeRHaDaPaN DeNGaN SaYa a.K.a MeJa DePaN… Dia MeMaNGGiL SaYa DaN DiSeBaBKaN MuKa Dia aLa2 JaNTaN ‘MaCHo’LaH MaKa SaYa PuN MaNYaHuT… (KeGeDiKaN SaYa TeRSeRLaH Di SaaT iTu… WoooSH!~) DaN Di SiTu BeRMuLaLaH SeSi SoaL JaWaB aNTaRa KaMi BeRDua…

LaKi2 iTu : NaDiaH, aKu NaK TaNYa Ni…
SaYa : aPa Dia?
LaKi2 iTu : aKu DeNGaR Kau TaK aDa BoYFRieND, BeTuL Ke? KaLau TaK aDa, aKu NaK MaSuK LiNe
SaYa : (HaiRaN DeNGaN SoaLaN iTu KeRaNa SeTaHu SaYa Dia SuDaH BeRKaHWiN WaLauPuN uMuR Dia SeBaYa DeNGaN SaYa). TaK TaHuLaH... NaK CaKaP aDa, MaCaM TaK aDa… NaK CaKaP TaK aDa, MaCaM aDa... (SaMBiL SaYa TeR-SiPu2 MaLu KeRaNa Di SeBeLaH Dia aDa SeoRaNG LaGi oFFiCeMaTe LaKi.. oH!~ GeDiKNYa SaYa!!!~).
LaKi2 iTu : BeTuL Ke TaK aDa? KaLau TaK aDa, aKu MeMaNG NaK MaSuK LiNe Ni… NaK KeNaL2 DuLu…
SaYa : eNTaHLaH… TaK aDa KoT...(SaMBiL Di KoTaK FiKiRaN SaYa TeRiMBaS SaTu WaJaH).
LaKi2 iTu : (TeR-SeNYuM2 DaN KeTaWa2 DeNGaN BuDaK SeBeLaH Dia)

TiBa2, SoMeoNe YaNG DuDuK Di BeLaKaNG SaYa (NaMa Dia aiSYaH) MeNaRiK SeSuaTu Di BeLaKaNG TuDuNG SaYa DaN MeNuNJuKKaN ‘BeLiau’ Di aTaS… MaSa Tu SaYa RaSa MaLu YaNG aMaT!~ aMaT2 MaLu!!!~ aCTuaLLY, BeFoRe SeSi SoaL JaWaB Tu, MeManG Si ‘LaKi2 iTu’ aDa LaLu Di SeBeLaH SaYa TaPi SaYa TaK SaNGKa PuLaK Dia NaK LeKaTKaN ‘BeLiau’ KaT BeLaKaNG TuDuNG SaYa… YaNG iRoNiNYa, MaCaM MaNa SaYa BoLeH TaK PeRaSaN Dia TaMPaL ‘BeLiau’ PaDa TuDuNG SaYa? PeLiK BeTuL!!!~ DiSeBaBKaN MaLu YaNG TeRaMaT SaNGaT, DiTaMBaH LaGi DeNGaN GeLaK TaWa ‘LaKi2 iTu’ BeRSaMa KaWaN Dia YaNG DuDuK KaT SeBeLaH, MuNCuL SaTu PeRaSaaN YaNG MeMBaRa DaN SaNGaT MeM-BaRa iaiTu PeRaSaaN DeNDaM!~ SaYa MaLu SeBaB SaYa TeRLaLu ‘PeRaSaN’ DeNGaN SeSi SoaL JaWaB DeNGaN ‘LaKi2 iTu’, TaMBaH2 LaGi KaWaN Dia aDa Di SeBeLaH… aRGGHHHH!~ HaNYa ALLAH Je YaNG TaHu PeRaSaN SaYa MaSa Tu… SeJaK DaRi iTu, SaYa TaK PeRNaH PaNDaNG WaJaH ‘LaKi2 iTu’ WaLauPuN Dia DuDuK MeNGHaDaP SaYa… “PeRGi %#^%&6 LaH!~”, KaTa SaYa DaLaM HaTi…

aCTuaLLY, KeRJa TaMPaL MeNaMPaL NoTe Di BeLaKaNG MY oFFiCeMaTe MeMaNG KeRJa ‘LaKi2 iTu’ DaN RaKaN2 Dia YaNG LeBiH KuRaNG aDa 6 oRaNG (TaPi TaK SeMua RaKaN2 Dia TeRLiBaT)… So, BeFoRe SaYa DaN  oFFiCeMaTe SaYa YaNG LaiN (YaNG DuDuK SeBiLiK DeNGaN KaMi; KaMi Di TeMPaTKaN Di BiLiK LaTiHaN) KeLuaR DaRi BiLiK TeRSeBuT, KaMi aKaN MeMeRiKSa BeLaKaNG KaMi SaMaDa aDa NoTe2 KeJi YaNG TeRTaMPaL… iTu SuDaH MeNJaDi KeBiaSaaN KaMi uNTuK MeMeRiKSa LeBiH LaGi2 PaDa WaKTu BaLiK SeBaB DeKaT TeMPaT PuNCH CaRD MeMaNG RaMai oRaNG… TaPi, SaYa BeRSYuKuR KeRaNa PaDa HaRi SaYa TeRKeNa Tu, SaYa TaK KeLuaR DaRi BiLiK TeRSeBuT DaN HaNYa KHuSYuK MeLaKSaNaKaN TuGaSaN YaNG DiBeRi…

TaPi, aDa SeoRaNG MY oFFiCeMaTe YaNG TeRKeNa LeBiH TeRuK DaRi SaYa… SeoRaNG PeReMPuaN (aKaK)… CeRiTa Ni DiSaMPaiKaN oLeH MY oFFiCeMaTe (SeoRaNG LeLaKi DaN BuKaN ‘LaKi2 iTu’). HaRi TeRSeBuT MeRuPaKaN HaRi BuSY BaGi aKaK TeRSeBuT KeRaNa PeRLu MeNYeLeSaiKaN BiL2 YaNG BeRKaiTaN… DiSeBaBKaN iTu, aKaK TeRSeBuT TeLaH KeLuaR DaRi oFFiCe DaN MeNuJu Ke BaNDaR uNTuK MeNGuRuSKaN BiL2 TeRSeBuT… SeTeLaH PuaS Ke HuLu Ke HiLiR Di BaNDaR, TiBa2 aDa SeoRaNG uNCLe iNDia TeGuR aKaK Tu DaN MeNaRiK SeSuaTu Di BeLaKaNG aKaK Tu… THaT’S a NoTe!~ NaK TaHu aPa YaNG TeRTuLiS KaT NoTe Tu? “I’M RoCK!~” PeRGGHHH!~ PaTuTLaH oRaNG aSYiK PaNDaNG2 aKaK Tu… SaYa TaHu aKaK Tu MeSTi MaLu YaNG aMaT10x!~ KaSiHaNLaH PaDa iNSaN2 YaNG PeRNaH TeRKeNa, TeRMaSuKLaH SaYa… HaiSH!~ DaN SaMPai SeKaRaNG SaYa MaSiH BeRDeNDaM DeNGaN ‘LaKi2 iTu’ DaN DeNDaM iNi TaK aKaN BeRKeSuDaHaN!~

 P/S : PeSaNaN uNTuK DiRi SeNDiRi DaN KauM WaNiTa Di LuaR SaNa, JaNGaNLaH TeRLaLu PeRaSaN BiLa SeoRaNG LeLaKi MeNG'uSHa' KiTa... SeBaB TaKuT KeSaNNYa SePeRTi YaNG BeRLaKu PaDa SaYa... MaLu SioT!~ DaN BeR-HaTi2 aPaBiLa aDa YaNG MeNG'uSHa', oK!~ TaK SeMuaNYa BaiK KeRaNa KeBaNYaKaNNYa JuST NaK aMBiL KeSeMPaTaN Di aTaS KeLeMaHaN KiTa!~ (TeReMoSi LaK)


2 comments:

bro a'maL said... [Reply]

bunuh je org tu. cincang2, bakar. abu buang kat sg banting

SiS NaD said... [Reply]

eRR... KiJaM SaNGaT La aBG... PeKaTeR Lau KiTeR BaKaR Je... TaK YaH BuNuH n CiNCaNG2... :D